close
close

Zpětný odběr pneumatik


Zákazník nakupující prostřednictvím e-shopu má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik.
Místem zpětného odběru pneumatik je RPG Recycling, s.r.o., se sídlem Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod.

Po předchozí dohodě umožňujeme bezplatný odběr použitých pneumatik z jakéhokoliv místa v České republice, který bude zajištěn svozem našeho přepravního partnera.
Použité pneumatiky je také možné zdarma odevzdat v jakémkoliv množství, od kteréhokoliv výrobce na těchto sběrných místech po celé ČR:
Seznam veřejných míst zpětného odběru použitých pneumatik vedený Ministerstvem životního prostředí: http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 2,2 Kč/kg.